Sofia - Capital of Law: informal training programme to develop young advocates in refugee and migration law

Анонс

 

През април 2021 година проектът на Фондация за достъп до права – ФАР „София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право“ бе класиран сред 27-те одобрени проекти от общо над 90 кандидатури, които са финансирани по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община. Проектът ни е по подпрограма “Младите за София - лидерство, доброволчество, активност” и получи финансова подкрепа от 6000 лева.

Целта на този проект е да насърчи лидерството и активността в младите хора, включвайки ги в една специално разработена неформална обучителна програма за придобиване на уникални познания по бежанско и миграционно право и застъпнически опит в сферата на правата на човека чрез провеждането на проучване чрез действие (action research).

В рамките на проекта 20 студенти и млади хора ще бъдат включени в следните дейности:

  • Теоретично обучение - въведение в бежанското и миграционното право и умения за антропологично правно проучване за целите на застъпничеството;
  • Теренно наблюдение  и документиране на проблемите и възможните решения по случаи на бежанци и мигранти, по които адвокатите от ФАР предоставят правна помощ;
  • Изготвяне на 5 застъпнически публикации, които ще бъдат публикувани на www.farbg.eu и представени на 3 публични уебинара.

 

Младите участници ще черпят от знанията и опита на вдъхновяващ екип от обучители и ментори. Те ще развият своите умения за провеждане на интервюта със заинтересовани лица, осмисляне и анализиране на теренни данни, както и умения за писане и застъпничество.

 

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани до ноември 2021г.

 

За актуална информация за развитието на проекта следете раздел "Актуално" в сайта на ФАР - www.farbg.eu и нашата Facebook страница.

Герб Столична общинаFAR