КАЛИНА СЛАВОВА

Правен помощник

Калина Славова се присъединява към екипа на ФАР през декември 2021г. в ролята на правен помощник по проекта “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България - продължение”, финансиран от Фонд Активни граждани България. Понастоящем е студент в трети курс, специалност „право, в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

От 2016г. е доброволец към Българския младежки Червен кръст, където се заражда интересът ѝ към правата на човека и международното хуманитарно право. Участник е в проекта на ФАР “ActionR: Неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право”, като работи по темата за квалификация за международна закрила и в частност ролята на преводачите и на становищата на неправителствени организации в процеса по предоставяне на международна закрила. Тя е изследовател по проекта COMP4SEE и преводач в проекта KIDS4ALLL.

Част е от организационния екип на Кръжока по международно публично право към Софийския университет от 2020г. Понастоящем е координатор на студентския клуб на Българския младежки Червен кръст в Софийския университет.

Езици: английски, немски

Отзиви за работата на ФАР в град София

Калина
kalina.slavova[at]farbg[dot]eu