АССГ отправя запитване до СЕС относно човешките права на пребиваващите в правен вакуум с десетилетия мигранти