Фондация за достъп до права – ФАР обжалва в съда решенията на Министерски съвет, въз основа на които гражданите на Украйна с временна закрила се настаняват в разпределителния център на МВР в гр. Елхово и се прекратява изхранването им