Открихме юбилейното издание на обучителната програма на ФАР по бежанско право