По дело на ФАР Генералният адвокат на СЕС заключва, че жена, жертва на домашно насилие, може да получи международна закрила