МАГДАЛЕНА МИТЕВА

Член на Управителния съвет Адвокат

Няма непостижими неща. Всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно.

Магдалена Митева става член на Управителния съвет на ФАР през лятото на 2019г.

Присъединява се към Фондацията още през ноември 2015г. като стажант-доброволец, когато се заражда и любовта й към правата на човека, бежанското и миграционното право. През следващите години е Младежки координатор на групата PROMISE Refugee, и един от авторите на статиите в www.migrantlife.bg. Магдалена участва в множество проекти реализирани от ФАР. Към момента е асистент по проект Правна помощ за лица без гражданство в България“, финансиран от ВКБООН и изпълняван от ФАР и експерт-помощник по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“финансиран от Фонд активни граждани.

През 2018 г. е стажант в Комисия по помилването към Президента на Република България. Същата година през ноември завършва Право в Софийския университет „ Св. Климент Охридски“.

През септември 2019 г. Магдалена участва в лятно училище на тема „Права на човека на теория и практика“, организирано от Юридическия факултет на университета в Лайпциг, Германия. През октомври 2020г. завършва курса за напреднали на ELENA "Убежище в Европа: осигуряване на защита и спазване на основните права".

Тя е алумни член на Европейската асоциация на студентите по право в България (ЕЛСА).

Езици: английски, турски

magdalena_1300_1950.jpg
magdalena.miteva[at]farbg[dot]eu