МАГДАЛЕНА МИТЕВА

Член на Управителния съвет Адвокат

Няма непостижими неща. Всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно.

Магдалена Митева става член на Управителния съвет на ФАР през лятото на 2019г.

Тя има 8-годишен професионален опит в областта на миграционното и бежанското право и е предоставила правна помощ на стотици бежанци, мигранти и лица без гражданство. Присъединява се към Фондацията още през ноември 2015г. като стажант-доброволец, когато се заражда и любовта й към правата на човека, бежанското и миграционното право. През следващите години е Младежки координатор на групата PROMISE Refugee. Магдалена участва в изпълнението на многобройни проекти на ФАР. Понастоящем тя е Старши редактор и служител по Дигиталната ангажираност на интерактивната платформа Refugeelight.bg. и нейния модул "Поискай помощ", предназначен да осигури достъп до онлайн професионална правна помощ за мигранти и бежанци.

През 2018 г. е стажант в Комисия по помилването към Президента на Република България. Същата година през ноември завършва Право в Софийския университет „ Св. Климент Охридски“.

През септември 2019 г. Магдалена участва в лятно училище на тема „Права на човека на теория и практика“, организирано от Юридическия факултет на университета в Лайпциг, Германия. През октомври 2020г. завършва курса за напреднали на ELENA "Убежище в Европа: осигуряване на защита и спазване на основните права".

През май 2020 г. Магдалена се присъединява към Софийската адвокатска колегия и понастоящем е практикуващ адвокат специализиран в сферата на бежанското и миграционното право.

През 2022-2023 г. тя преминава 5-месечен стаж в Агенцията на Европейския съюз за убежище (EUAA).

Тя е алумни член на Европейската асоциация на студентите по право в България (ЕЛСА).

Езици: английски, турски

magdalena_1300_1950.jpg
magdalena.miteva[at]farbg[dot]eu