КЕЙС МЕНИДЖМЪНТ

CASE MANAGEMENT

Във Фондацията за достъп до права - ФАР целим да гарантираме достъпа до права на практика и да осигурим ефективна защита срещу произволно лишаване от права. Това включва индивидуализиран и цялостен подход към случая на всеки човек, на всеки етап от уреждането на пребиваването му в България, със съдействието на интердисциплинарен екип от експерти.

Ако искате да обсъдите с ФАР начини за помощ за управавление на случая Ви, моля, попълнете този формуляр. Ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.