8 април 2016 г. – обучение по бежанско право за студенти

5-1024x768.jpg

На 8 април, 2016 година ФАР проведе обучение по бежанско право за студенти.  Поради големия интерес,  разпределихме участниците в три групи, с които работихме по следните казуси:

  • Достъп до територията на приемащата държава. Квалификация за бежански статут: преследване по причина на религия.
  • Достъп до процедурата по разглеждане на молбата за международна закрила. Квалификация за хуманитарен статут: вътрешен въоръжен конфликт.
  • Трета сигурна държава. Квалификация за международна закрила: уязвими групи лица и процесът на доказване.

Казусите можете да прочетете  тук.

Видеозапис от обучението можете да гледате тук.

Презентацията от обучението можете да разгледате