DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти

WhatsApp Image 2020-10-16 at 11.31.43.jpg

Обучението се организира по проект „Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ (на англ. DEFEND: Preparing a new generation of young defenders of the fundamental rights of refugees and migrants.), изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР.

Проектът започна на 01.07.2020г. и е с продължителност от 8 месеца. Финансиран е по програма „"Фонд Активни граждани България“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021г., одобрен в рамките на конкурса Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека.

За да научите повече за проекта DEFEND:„Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“ натиснете тук.