ВАЛЕРИ ПЕТКОВ

Адвокат, Изследовател

Истината е, че до известна степен не трябва да се вярва на никого от облечените във власт

- Джеймс Мадисън

От 2015 г. насам Валери Петков е доброволец към ФАР и осигурява процесуално представителство на лица, търсещи международна закрила, пред националните съдилища. През 2021 г. той участва в правния екип, който предоставя правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Migrantlife.Bg в рамките на проект, изпълняван от ФАР и финансиран от Фонд активни граждани. Към настоящия момент Валери отговаря за правни проучвания по проекта COMP4SEE, който има за цел да допринесе за развитието на допълнителни други възможности за бежанци в България и други държави членки на ЕС.

Валери Петков е магистър по право от Софийския университет "Свети Климент Охридски", където специализира публична администрация. След двегодишно обучение получава диплома "Въведение в английското право и правото на Европейския съюз" от Институт за продължаващо обучение към Университетa в Кеймбридж и е завършил курс за правилата на ЕС за държавните помощи, организиран от Европейския институт по публична администрация (Маастрихт, Нидерландия). През 2021 г. Валери е зачислен като докторант в Института за държавата и правото към Българската академия на науките.

Валери е вписан в Софийската адвокатска колегия през 2012 г.

През 2008 г. Валери участва в отбора, който печели състезанието CEEMC по право на ЕС.  От 2009 г. Валери е член на Сдружението за международни състезания по право (София, България), а от 2009 г. до 2018 г. е член на Управителния съвет. От 2012 г. до 2015 г. той е треньор на отбора на Софийския университет "Свети Климент Охридски" за състезанието TELDERS по международно публично право.

Валери е публикувал повече от 10 статии в областта на административното право и администативния процес в правни списания.

Езици: английски

Отзиви за работата на екипа на ФАР в София

Valery
valery.petkov[at]farbg[dot]eu