Социалноосигурителни права при преместване в държава-членка на ЕС, Преносими документи