Сборник по бежанско право

01_sbornik_po_bejansko_pravo.jpeg

Въпросът за достъпа до територията на държавите, които могат да предоставят закрила на търсещите убежище, е от ключово значение. За да се ползват от правата, предвидени в международното и Европейското право, търсещите убежище трябва да напуснат пределите на държавата си на произход и да попаднат под юрисдикцията на държава, която може да им предостави закрила.