Testimonials for the work of our digital team

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Дуже дякую за оперативність!
Приємно вражена і розчулена( навіть)!! 

Thank you very much for efficiency!
Accepted and fascinated (to say the least)!! 

Благодаря много за бързината!
Приятно изненадана и докосната (дори)!! 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Victoriia! Большое спасибо Вам за очень подробную и нужную для нас информацию!!!

Victoria! Thank you very much for the very detailed and useful information for us!!!

Виктория! Благодаря много за много подробната и полезна за нас информация!!!

 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Добрый день, Виктория спасибо вам огромное за информацию!!
Я так нигде ничего и не смогла узнать.
Я не могу позвонить на болгарские номера с украинского номера , почему то ни у кого не получается это с украинского номера. Но зато теперь я смогу обучаться на Ютубе в удобное время, благодаря вашей информации!
Приятного вам дня!

Good afternoon, Victoria, thank you very much for the information!! I couldn't find out anything anywhere.
I can’t call Bulgarian numbers from a Ukrainian number, for some reason no one can do this from a Ukrainian number. But now I can study on YouTube at a convenient time, thanks to your information!
Have a nice day!

Добър ден, Виктория, много благодаря за информацията!! Никъде не можах да разбера нищо.
Не мога да се обадя на български номера от украински номер, по някаква причина никой не може да направи това от украински номер. Но сега мога да уча в YouTube в удобно време, благодарение на вашата информация! Приятен ден!

 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Хочу подякувати спеціалістам Фундації. Неймовірні люди. Адвокат швидко пояснив мені відповіді на запитання і дуже допоміг. Дякую Вам щиро!

I want to thank to the Foundation’s specialists. Amazing people. The lawyer quickly explained my answer to the question and further helped. Thank you so much!

Искам да благодаря на специалистите Фондацията. Те са невероятни хора. Адвокатът бързо обясни отговора ми на въпроса и ми помогна много. Много благодаря!

 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Очень приятная девушка,разьяснила все очень доступно,ответив на все вопросы.

Много приятно момиче, обясни всичко много ясно, отговаряйки на всички въпроси.

Very nice girl, explained everything very clearly, answering all questions.

 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Дуже уважна, комунікабельна.

Много внимателна, комуникативна.

Very attentive, communicative.

 

Victoriia Stakhova-Senik - Digital Community Liaison Officer with Ukrainian 

Внимательная,отзывчивая,помогает в решении всех юрид.проблем!

Внимателен, отзивчив, помага при решаването на всички правни проблеми!

Attentive, responsive, helps in solving all legal problems!

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

بله.بدلیل تماس سریع و پیگیری درخواستم 

Да, заради бързото обаждане и отговор на молбата ми.

Yes, because of the quick call and response to my request

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

خوش  کلام صحبت 

Приятен разговор.

Nice talk.

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

Ali Reza Sabankara was the one that told me about the FAR staff members.

Али Реза Сабанкара беше този, който ми разказа за членовете на персонала на ФАР.

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

Благодаря ви много за усилията ви да се координирате със съответния адвокат и да проследите проблема ми. Продължавай с добрата работа! Надявам се, че целият ви екип ще бъде победител и горд!

Thank you very much for your efforts to coordinate with the appropriate attorney and follow up on my issue. Keep up the good work! I hope your whole team will be victorious and proud!

 

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

Ние живеем в София и сме емигранти. Нямаме информация за законите и съдебния процес тук. Имахме проблем, бяхме отчаяни, докато не се запознахме с Far Institute чрез един прятел. Тази институция подготви жалба в най-кратки срок и даде достатъчно насоки, без да получи пари за това.
Бях много доволен от услугите на тази институция и съм изключително благодарен на членовете на тази уважавана институция.

We live in Sofia and we are emigrants. We have no information about laws and court process here. We had a problem, we were desperate until we were introduced to Far organisation through a friend. This organisation prepared a complaint in the shortest possible time and gave enough guidance without giving any money for it.
I was very satisfied with the services of this institution and I am extremely grateful to the members of this esteemed institution.

 

ALIREZA SHABANKARE - Digital Community Liaison Officer with Persian Language 

Искам да изкажа своята благодарност за точността и навременността на часовете за консултация и отпускането на часовете за консултация в най-кратки срокове и за коректния отговор на юриста на институцията относно разрешаването на моите съмнения и въпроси, и накрая, че е източник на насърчение и чест за достъп до тази институция и разрешаване на правни съмнения.
И пожелавам успех и благополучие на хората от тази институция.

I would like to express my gratitude for the punctuality and timeliness of the consultation hours and the allotment of the consultation hours at the earliest and for the correct response of the legal officer of the institution in resolving my doubts and questions and finally for being a source of encouragement and honor to access this institution and resolve legal doubts.
And I wish success and well-being to the people of this institution.

 

 

 

 

 

Testimonials for the work of our digital team