Testimonials for the work of our team in Sofia

TESTIMONIALS FOR THE WORK OF THE FAR TEAM IN SOFIA:

 

Адвокат Валери Петков

Valeriy helped me to resolve parking issue that I couldn't solve for more than a year. I am the happiest person in the world and my life has positively changed. Noone could do this, but Vakeriy succeeded. His professionalism and care are highly appreciated. His contribution is huge! My gratefulness is endless!

Валери ми помогна да разреша проблем с паркирането, който не можех да разреша повече от година. Аз съм най-щастливият човек на света и животът ми се промени положително. Никой не би могъл да направи това, но Валери успя. Професионализмът и грижите му са високо ценени. Приносът му е огромен! Благодарността ми е безкрайна!

 

Адвокат Валери Петков 

I can share this praise because of Vakeriy's professionalism and care.

Мога да споделя похвала заради професионализма и грижата на Валери.

 

Адвокат Валери Петков 

انه مؤدب جدا وطريقته بالتعامل جيد جدا 

Той е много учтив и маниерът му е много добър.

He is very polite and his manner is very good.

 

Адвокат Валери Петков и екип

Очень компетентните адвокати,  отзивчивостта служители на ФАР.

Много компетентни адвокати, отзивчиви служители на ФАР.

Very competent lawyers, responsive servants of the FAR.

 

Адвокат Валери Петков и екип

Рахмат катта ФАР ходимларини барчасига.

Голямо благодаря на целия персонал на ФАР.

A big thank you to all Far staff.

 

Адвокат Валери Петков 

Астойдил ёрдами учун!

За неговата искрена помощ – благодаря!

For his sincere help - thank you!

 

Адвокат Валери Петков и екип

They were genuinely will to help.

Те наистина имаха желание да помогнат.

 

Адвокат Валери Петков и преводач Мохаммед Алкаф 

نشكر لكم جهودكم ونتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور والازدهار   

Благодарим ви за вашите усилия и ви желаем по-нататъшен прогрес, развитие и просперитет!

We thank you for your efforts and wish you further progress, development and prosperity!

 

Адвокат Валери Петков, преводач Мохаммед Алкаф и правен помощник Калина Славова

انهم جدا مؤدبين

Те са много учтиви.

They are very considerate.

 

Адвокат Валери Петков , преводач Мохаммед Алкаф и правен помощник Калина Славова

كل الشكر والامتنان لكم يا اعزائي على مساعدتكم لي شكرا لكم على طيبة قلوبكم وأخلاقهم العالية انتم أناس محترمون جدا ويستحقون كل التقدير 

Всички благодарности и признателност към вас, скъпи мои, за вашата помощ. Благодаря ви за вашите добри сърца и висок морал. Вие сте много почтени хора и заслужавате всякаква признателност.

All thanks and appreciation to you my dears for your help. Thank you for your kind hearts and high morals. You are very honorable people and deserve every appreciation.

 

Адвокат Валери Петков, преводач Мохаммед Алкаф и правен помощник Калина Славова

نشكر جميع الاعضاء الذي قامو بهذا الخدمة لهم جزيل الشكر 

Много благодарим на всички членове, които са им предоставили тази услуга!

Many thanks to all members who have provided them with this service!

 

Адвокат Валери Петков, адвокат Десислава Аргирова и адвокат Валерия Иларева 

All team did outstanding job!

Целият екип свърши изключителна работа!

 

Културен медиатор Олег Колот

Швидко і якісно. Без допомоги спеціаліста це б простягнулось на тижні. Проконсультував ще й поїхав разом зі мною і допоміг на місці.

Бързо и ефикасно. Без помощта на специалист това щеше да отнеме седмици. Той ме консултира и дойде с мен, и ми помогна на място.

Quickly and efficiently. Without the help of a specialist, it would have taken weeks. He also consulted me and went with me and helped me on the spot.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Професионално,четко и точно .

Професионално, ясно и точно.

Professional, clear and accurate.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Очень внимательный человек.

Много внимателен човек.

Very considerate person.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Консультация, сопровождение и оформление документов.

Консултации, подкрепа и изготвяне на документи.

Consultation, support and execution of documents.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Олег чуткий, отзывчивый человек. Перезванивал, держал ситуацию на контроле.

Олег е чувствителен и отзивчив човек. Той ми се обади обратно и държеше ситуацията под контрол.

Oleg is a sensitive, responsive person. He called me back, kept the situation under control.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Багато питань було задано мною. Олег завжди швидко відповідає і передзвонює. На всі питання отримала чіткі і зрозумілі відповіді. Дуже людяний. Сам пропонує поміч і дає необхідні поради.

Зададох много въпроси. Олег винаги отговаря бързо и ми се обажда обратно. Получих ясни и разбираеми отговори на всичките си въпроси. Той е много човечен. Предлага да помогне и дава необходимите съвети.

I asked a lot of questions. Oleg always responds quickly and calls me back. I received clear and understandable answers to all my questions. He is very human. He offers to help and gives the necessary advice.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Patience, participation and attention to problems, professionalism.

Търпение, участие и внимание към проблемите, професионализъм.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Було декілька питань. Швидко і зрозуміло отримала відповіді та необхідну допомогу. Останнє питання ще вирішується. Дуже вдячна за таку допомогу і людяність.

Имах няколко въпроса. Получих отговори и необходимата помощ бързо и ясно. Последният въпрос все още е в процес на разрешаване. Много съм благодарна за тази помощ и човечност.

I had several questions. I received answers and necessary assistance quickly and clearly. The last issue is still being resolved. I am very grateful for such help and humanity.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Спасибо большое за помощь,всегда очень доступно и быстро все объясняется, спасибо за поддержку!!!

Благодаря ви много за вашата помощ, винаги много достъпна и бързо обясни всичко, благодаря ви за вашата подкрепа!!!!

Thank you so much for your help, always very accessible and quickly explained everything, thank you for your support!!!!

 

Културен медиатор Олег Колот 

Понимающий, терпеливый, добрый.

Разбиращ, търпелив, любезен.

Understanding, patient, kind.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Все сделал точно, быстро, просто идеально.

Всичко беше направено точно, бързо, просто перфектно.

Everything was done accurately, quickly, just perfect.

 

Културен медиатор Олег Колот 

Понимающий, терпеливый и отзывчивый человек. Спасибо!

Разбиращ, търпелив и услужлив човек. Благодаря ви!

An understanding, patient and helpful person. Thank you!

 

Културен медиатор Олег Колот 

Дякую за розуміння, чуйність, людяність Олегу.  Бажаю удачі

Благодаря ти за разбирането, чувствителността и човечността, Олег.  Пожелавам ви късмет!!!!

Thank you for your understanding, sensitivity, and humanity, Oleg. I wish you good luck!!!!

 

Културен медиатор Олег Колот 

Дуже швидко та якісно працює співробітник, приємно спілкуватися з такими людьми!

Много бърз и ефективен служител, удоволствие е да се работи с такива хора!

The employee works very quickly and efficiently, it is a pleasure to communicate with such people

 

Културен медиатор Олег Колот 

Олег Колот беше изключително полезен. Той ни помогна и дори ни пренасочи към мястото, където можахме по-лесно да си направим карта за бежанец.

Oleg Kolot was extremely helpful. He assisted and even transferred us to the place we so we could make a refugee card easily.

 

The team of Foundation for access to rights - FAR provides free legal assistance to refugees, migrants and stateless persons in Sofia

You can sign up for a consultation either by calling or sending an SMS on +359 882873238 or +359 884334283, by calling or messaging on Viber or WhatsApp or by filling out the online form on  https://migrantlife.bg/bg/request-assistance.

You can call the indicated phones every working day from 9 to 18 to make an appointment.

 

Testimonials for the work of our team in Sofia