Seminar 27. 09. 2016

seminar-27-oct.jpg

На 27 септември 2016г. ФАР проведе семинар, на който представи резултатите от проекта HEAR, обединени в книгата „Правото на изслушване на задържаните имигранти“. Водещи на семинара бяха Валерия Иларева, Мимоза Димитрова и Светла Енчева. Участие взеха съдии от пет административни съдилища в България, експерти от службата на Омбудсмана на Република България, Националната комисия за борба с трафика на хора, УНИЦЕФ, ЦПП „Глас в България“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Български хелзински комитет, Фондация „Мисия Спасение“, Център за изследване на демокрацията, CERMES, адвокати и изследователи.


По-долу публикуваме получената от участниците обратна връзка от семинара:

Първи впечатления от книгата „Правото на изслушване на задържаните имигранти“:

„Задълбочена, дава много конкретика и докосва.“

„Много е обхватна – правна теория, практически проблеми, плюс отделни случаи. Тази формула е находчива и практична.“

„Книгата е отражение на действителните проблеми, които съществуват. Откровени житейски разкази, които показват необходимостта от чуваемост.“

„Много полезна.“

„Много добре оформено и подробно изследване.“

„Описаните случаи и свидетелства на имигранти са най-ценни.“

Най–интересните или стойностни въпроси, обсъдени на семинара:

„Парадоксите от практиката в прилагане на законодателството.“

„Фактите за отделни случаи, които разкриват флагрантни нарушения на човешките права. Интересна беше и дискусията за законодателни и практически решения на проблеми, като например осигуряването на адвокат на непридружени деца.“

„Проблемът за липсата на чуваемост и къде са грешките в системата.“

„Актуалната ситуация в Центровете на Миграция и възобновяването на практики на упражнявано насилие и неспазване на права.“

„Правата на непридружените деца.“

„Правата на задържаните.“

Новото или различното, добавено към знанията или разбиранията от този семинар:

„Знание за процедурите и живота в СДВНЧ.“

„Порочните практики на ДАБ и дирекция „Миграция“.“

„Още повече проблеми са налични, от тези които знаех. Проблемите, които води със себе си липсата на чуваемост и комуникация.“

„По-скоро семинарът ме насочи да мисля по-дълбочинно за някои аспекти.“

„Наблюденията на конкретни случаи“.