Излезе от печат юбилейният сборник със статии „Актуални въпроси на бежанското и миграционното право“

Излезе от печат юбилейният сборник на Фондация за достъп до права „Актуални въпроси на бежанското и миграционното право“ със съставител адвокат Валерия Иларева и автори Анна Великова, Ана Райкова, Валерия Иларева, Валери Петков, Васил Панайотов, Владислава Стоянова, Десислава Аргирова, Илдико Отова, Искра Янкова, Калоян Стоянов, Магдалена Митева, Мария Шишева, Олга Димитров, Олга Колот, Петя Казакова, Росица Атанасова и Таня Чечкова.

Стъпвайки на знанието и опита, този сборник допринася за спазването правата на бежанците и мигрантите по отношение на достъпа до територията и достъпа до процедурата по убежище, видовете закрила – международна закрила и временна закрила, факторите за успешна интеграция и опита в приложението на временната закрила спрямо украинските бежанци в България, събирането на семействата, положението на непридружените и разделените деца, защитата на жертвите на трафик на хора, както и въпросите, свързани с най-големия страх на всеки чужденец – принудителните административни мерки, връщането (или невъзможността за връщане) и имиграционното задържане. Освен конкретните инструменти и практики за защита и достъп до права, сборникът поставя начертаните тенденции в контекста на политиките  на ниво на Европейския съюз. В рамките на текущата обучителна програма по бежанско и миграционно право на ФАР, участници в обучението също се включиха със свои есета по актуални въпроси като климатичните бежанци. На места сборникът „оживява“ посредством препратки към видеа със заснети експертни интервюта на авторите.

Сборникът със статии служи като равносметка за достиженията в защитата на човешките права на бежанците и мигрантите, но и на заплахите спрямо тях. Основната негова цел е да допринесе за изграждане на здрава основа за достъп до права на практика.

Този сборник е част от осъществяването на проект „Изграждане на достъпна мрежа за правна помощ на разселените лица от Украйна в България и превенция и противодействие на трафика на хора“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg). Изготвянето му е съфинансирано от Sigrid Rausing Trust.