Обучение по бежанско право за студенти

Съдържание: I група:

00:00:00 Въведение в бежанското право Решаване на практически правен казус. Теми на казуса: Достъп до територията на приемащата държава. Квалификация за бежански статут: преследване по някоя от причините съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците II група:

1:39:07 Въведение в бежанското право Решаване на практически правен казус. Теми на казуса: Достъп до процедурата по разглеждане на молбата за международна закрила Квалификация за хуманитарен статут: вътрешен въоръжен конфликт III група:

3:24:49 Въведение в бежанското право Решаване на практически правен казус. Теми на казуса: Трета сигурна държава Квалификация за международна закрила: уязвими групи лица и процесът на доказване Водещи: Валерия Иларева, Наталия Ангелова, Благой Видин и Мария Шишева Организатор: Фондация за достъп до права - ФАР Повече информация и материали: www.refugees.farbg.eu