Свидетелства на задържани имигранти в България

Намерете повече на www.hear.farbg.eu Тази продукция е част от проекта “HEAR: Hearing Entails Awareness and Rights” на Фондация за достъп до права - ФАР (http://hear.farbg.eu). Проектът е подкрепен от Европейската мрежа за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на Европейските фондации. Цялата отговорност за съдържанието е на ФАР.