ASLI KARAOSMAN

Тя е млад юрист с интерес към правата на човека. Завършила е Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Правото за нея е инструмент, чрез който да помага и да дава своя принос за развитието на обществото ни.

АСЛЪ