Конференция "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право", 12 и 13 септември 2023г., Поморие