DAYANA ZASHEVA

Даяна е студент по право, пети курс, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тази година Даяна участва в най-голямото международно състезание по търговска медиация като част от отбора на Софийския университет, където отборът стана втори в света. Даяна е била стажант към кантората на д-р Мая Найденова (01.08.2018-07.08.2020), където се е занимавала предимно с търговски дела, като в момента помага на доцент Габриел М. Лентнер в проучвания за бъдещи статии и книги на тема международен арбитраж.

ДАЯНА