Тема 12 Влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на EС и на членовете на техните семейства

РОСИЦА АТАНАСОВА
ЕКСПЕРТ - ЛЕКТОР

Росица Атанасова работи в подкрепа на бежанци и мигранти в България от 2013г. Първоначално е доброволец на терен, а впоследствие ръководи проект към международната организация “Лекари без граници” в най-големия регистрационно-приемателен център в страната в гр. Харманли. От 2017г. до 2019г. е Ръководител проект за непридружени деца бежанци и мигранти към основаната от Дж.К. Роулинг фондация “Лумос”. Росица има бакалавърска степен по право от Кеймбджкия университет и магистърска степен по Европейско право от Католическия университет на Португалия. Магистър е и по ислямознание от Харвардския университет. Участвала е като лектор в семинари и конференции в Оксфорд, Кеймбридж и България относно правата на децата и други уязвими групи в контекста на миграцията. От 2019г. Росица е и Експерт по застъпничество към Център за правна помощ – Глас в България.