Тема 2 Достъп до територия

ВАЛЕРИЯ ИЛАРЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Опитът на адвокат Валерия Иларева в сферата на бежанското и имиграционното право започва през 2001г. като студент в Правната клиника за бежанци и имигранти на Софийски университет. Когато през 2006г. се вписва като адвокат, тя вече е работила по правните случаи на стотина чужденци в уязвимо положение в страната. През 2011г. придобива степен „доктор“ в режим на двойна докторантура между СУ „Свети Климент Охридски“ (Международно публично право) и Мадридски университет Комплутенсе (Международна миграция и социална интеграция). Валерия Иларева участва в многобройни курсове и семинари по бежанско и имиграционно право в Оксфорд, Будапеща, Брюксел, Флоренция и др. Тя е българският член на Академичната мрежа „Одисеус“ за правни изследвания в областта на убежището и миграцията в Европа, на Европейската мрежа на имиграционните адвокати (EILN) и на Мрежата за легална миграция към Европейската комисия. Валерия Иларева защитава и представлява своите доверители пред съдилищата, в това число както национални съдилища в България, така и европейски такива като Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в Люксембург. Валерия Иларева е основател на Фондация за достъп до права – ФАР.