Тема 7 Изключване прекратяване отнемане

ОЛГА ДИМИТРОВ
ЕКСПЕРТ - ЛЕКТОР

Олга Димитров е обучена в сферата на бежанското и имиграционното право през 2004г. като студент в Правната клиника за бежанци и имигранти на Софийски университет и остава доброволец там до 2008г. През 2010г. придобива магистърска степен по Права на човека от Централноевропейски Университет, Будапеща, а през 2012г. завършва магистратура по Глобални изследвания в съвместната програма на FLACSO Буенос Айрес и Университета Джавахарлал Неру в Делхи, Индия. От 2012г. работи за Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), а впоследствие за Международния Институт по Хуманитарно Право (IIHL) Санремо и Европейската служба за Подкрепа на Убежището. От 2014г. Олга Димитров е сертифициран обучител в сферата на бежанското право и правната уредба на вътрешното разселване като завършва поредица специализирани обучения за обучители, включително дизайн и разработка на учебни програми и методика. Олга Димитров е съ-автор на учебника по бежанско право на IIHL. През 2016г. е поканена за консултант по методология на обучението от Центъра за Изследване на Насилственото Разселване на Университета в Оксфорд за тяхното Лятно училище. От 2018г. Олга се специализира в оценката на обучителните процеси. В момента Олга работи за Представителството на ВКБООН за бежанците в България.