Тема 9 Видове пребиваване на граждани на терти страни

МАГДАЛЕНА МИТЕВА
МЛАДЕЖКИ КООРДИНАТОР

Младши адвокат Магдалена Митева започва да работи в сферата на бежанското и миграционното право още като студент в края на 2015г., присъединявайки се към Фондация за достъп до права – ФАР като стажант-доброволец. През следващите години е Младежки координатор на групата PROMISE Refugee и е един от авторите на статиите в www.migrantlife.bg. През 2018г. тя става магистър по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и продължава да работи към ФАР по различни проекти, свързани с предоставяне на правна помощ на чужденци в уязвимо положение в страната. Магдалена Митева е участвала в множество обучения по бежанско и миграционно право, а през септември 2019 г. взе участие и в лятно училище на тема „Права на човека на теория и практика“, организирано от Юридическия факултет на университета в Лайпциг, Германия. Тя ежедневно работи пряко по правните случаи и оказва съдействие на бежанци, търсещи закрила, мигранти и лица без гражданство в страната. От май 2020г. е вписана и като младши адвокат към Софийска адвокатска колегия. Магдалена Митева е член на Управителния съвет на ФАР.