DEYAN DIMITROV

Деян е студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност право, IV курс. Академичните му интереси се разпростират върху всички области на правото, но имам по-задълбочен поглед към материята, свързана с правата на човека, дискриминацията, миграционното и бежанско право.

ДЕЯН