KAROLINA DIMOVA

Каролина е млад юрист с опит в разнообразни сфери на правото, включително различните видове правни системи. Първата ни среща с нея беше по време на обучение по бежанско и миграционно право в студентските ѝ години. Силно вярва в каузите/целите на ФАР и подкрепя всички инициативи, посветени на защитата на човешките права на чужденците в България.

Каролина