Кандидатствай за обучение по бежанско и миграционно право на ФАР по метода на проучване чрез действие