NIKOLAI BOSHNAKOV

Николай е студент по „Право“ в Университета на Виена и Университета за национално и световно стопанство – София. Интересите му са в областта на международното право, бежанското и миграционното право, медиацията и правата на човека. Участва в редица обучения и проекти в тези области. Заема позицията Директор „Семинари и конференции“ в Европейската асоциация на студентите по право в България (ELSA). За него правото е кауза, която следва да бъде реализирана с професионализъм и отдаденост.

НИКОЛАЙ