ROSITSA ATANASOVA

Advocacy and Communications Expert

Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. - чл. 1, Харта на основните права на ЕС

Росица Атанасова сътрудничи на ФАР и работи в подкрепа на бежанци и мигранти в България от 2013г. Първоначално е доброволец на терен, а впоследствие ръководи проект към международната организация “Лекари без граници” в най-големия регистрационно-приемателен център в страната в гр. Харманли. От 2017г. до 2019г. е Ръководител проект за непридружени деца бежанци и мигранти към основаната от Дж.К. Роулинг фондация “Лумос”.

 

Росица има бакалавърска степен по право от Кеймбджкия университет и магистърска степен по Европейско право от Католическия университет на Португалия. Магистър е и по ислямознание от Харвардския университет. Участвала е като лектор в семинари и конференции в Оксфорд, Кеймбридж и България относно правата на децата и други уязвими групи в контекста на миграцията.

 

От 2019 до 2021г. Росица е Експерт по застъпничество към Център за правна помощ – Глас в България по общ проект с ФАР за предоставяне на правна помощ на бежанци и мигранти. Росица е била и лектор и ментор в две издания на неформалната обучителна програма на ФАР по бежанско и миграционно право.     

 

Езици: английски, френски

rosica-atanasova.jpg