STELIYANA NEMTZOVA

Мл. адв. Стелияна Немцова завършва право в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2018г. От 2019г. е вписана като младши адвокат в Адвокатска колегия, гр. Пловдив. Докторант е по "Граждански процес" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", като през академичната 2020г.-2021г. провежда семинарни занятия по дисциплината на студенти в 5ти курс, редовно обучение. Интересите й са свързани с областта на гражданското право и правата на човека.

Стеляна