Обучение по бежанско право за НПО и доброволци

Пълен запис на обучението по бежанско право за работници от НПО и доброволци, проведено на 2 декември 2015г. в град София. www.refugees.farbg.eu Програма: 00:00 Откриване и въведение в бежанското право. Актуални въпроси. Валерия Иларева, Благой Видин и Наталия Ангелова. Решаване на практически правни казуси. 02:02:03 – Казус 1: Достъп до територия и до производството по разглеждане на молбата за закрила. Условия на прием. Практическо упражнение: Обжалване на имиграционно задържане Особен акцент: Непридружени деца 03:26:50 – Казус 2: Производство и квалификация за предоставяне на международна закрила. Практическо упражнение: „Дъблинско производство“ Практическо упражнение: Съдебно заседание и квалификация за предоставяне на международна закрила Практическо упражнение: Защита срещу неизпълнение на актове на Съда 05:00:08 – Казус 3: Съдържание на закрилата и достъп до права