Statelessness Index/Индекс за безгражданственост

Statelessness Index

 

Фондация за достъп до права - ФАР е член на Европейската мрежа за лицата без гражданство и партньор в изготвянето и разпространението на Индекса за безгражданственост - онлайн платформа, която дава възможност за сравнение на законодателството и практиките относно лицата без гражданство в различни държави.

Index

През 2021г. Фондация за достъп до права изготвя серия от анализи и съответни кратки видеа относно лицата без гражданство, ползвайки информация от Индекса за безгражданственост. Запознайте се с тях:

1. Лицата без гражданство: Право на пребиваване и достъп до основни права

 

2. Лишаване от гражданство: (Не)дискриминация и средства за защита

3. Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство

4) Уебинар "Лицата без гражданство - предизвикателства и решения", 12.11.2021г.