ЕКСПЕРТНИ ПРАВНИ ДОКЛАДИ

EXPERT LEGAL REPORTS

В експертните правни доклади даваме експертна оценка за страната относно прилагането на бежанското и миграционното право в България. Нашето задължение да предоставим обективно, безпристрастно становище по въпросите в рамките на нашата експертиза е от първостепенно значение и взема превес над всяко друго задължение към лицето, от което експертът е получил възлагането на задачата или от което се получава възнаграждението. Главният адвокат на ФАР, д-р Валерия Иларева, е изготвила редица независими експертни доклади и за съдилища в държави-членки на ЕС по въпроси, свързани със ситуацията на търсещите убежище и бежанците в България.